Tag Archives: Cách lên kế hoạch làm việc

Cách lên kế hoạch giúp bạn làm việc ‘rần rần’ luôn

Link video gốc (bản đầy đủ) Web5ngay: Học 5 phút. 5 phút để phát triển bản thân. Các video có thời lượng khoảng 5 phút. Lịch phát sóng: 19g thứ 2-4-6. 🌱

Cách lên kế hoạch giúp bạn làm việc ‘rần rần’ luôn

Link video gốc (bản đầy đủ) Web5ngay: Học 5 phút. 5 phút để phát triển bản thân. Các video có thời lượng khoảng 5 phút. Lịch phát sóng: 19g thứ 2-4-6. 🌱